Cụm máy nén dàn ngưng Sungjin

Model cụm máy kho lạnh Sungjin

Tiêu chuẩn đặt tên cụm máy nén